In het eerste gesprek, dat ongeveer 90 minuten duurt wordt de klacht uitgevraagd en alle eventuele andere klachten en wil ik iets weten van uw levensloop, medicijngebruik, eet- en slaappatroon, sinds wanneer de klacht aanwezig is, maar ook hoe u met de klacht omgaat, hoe u in het leven staat, hoe het op het werk of op school gaat etc.

Na dit eerste gesprek maak ik een analyse en start de behandeling. Het kan zijn, dat ik na dit eerste gesprek nog even tijd nodig heb om met mijn behandelvoorstel te komen.

Er wordt bijna altijd een homeopatisch middel voorgeschreven, maar indien nodig adviseer ik u ook orthomoleculaire en/of natuurgeneeskundige middelen te gebruiken, of wellicht uw voedingspatroon aan te passen. Soms is er nog wat meer nodig dan aanpassing van het dieet en een homeopathische behandeling. De kwaliteit van de darmen is vaak mede verantwoordelijk voor allergieën, voortdurende ontstekingen, en dergelijken. Via de praktijk is het mogelijk om de ontlasting te laten testen bij een laboratorium.

Na 2 weken vraag ik u telefonisch contact met mij op te nemen, om na te gaan of we op de goede weg zijn. Na nog eens 4 tot 6 weken vindt het vervolgconsult plaats. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Hierin ga ik samen met u na, wat er inmiddels veranderd is en wat er verder nog moet gebeuren.
Bij volwassenen met veel klachten of al langer bestaande klachten, zijn er uiteraard meerdere consulten nodig.

Indien nodig kunnen ook meerdere gesprekken plaatsvinden, bij bijvoorbeeld verwerking van overlijden partner, echtscheiding e.d.
Mijn vorige beroep van maatschappelijk werkster integreer ik op die manier binnen de homeopathische behandeling.


Lees verder: Tarieven