Homeopathie

Wat is Klassieke Homeopathie?

Letterlijk betekent het gelijksoortig(omeos) lijden(pathie).
En dat is wat klassieke homeopathie doet, het heft het lijden op door een middel voor te schrijven aan zieke mensen, wat bij gezonde mensen ditzelfde lijden veroorzaakt.
Klassiek betekent, dat er naar de gehele persoon wordt gekeken en niet alleen naar de klacht. Dit in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waar alleen naar de klacht wordt gekeken.
In de reguliere geneeskunde wordt de ziekte bestreden door het symptoom te bestrijden, binnen de klassieke homeopathie wordt er de vraag gesteld, waarom deze mens onder deze omstandigheden en met deze geschiedenis deze symptomen of ziekte ontwikkelt. Op die manier proberen we de oorzaak, aanleiding te achterhalen.
Om hier achter te komen is een uitgebreide anamnese nodig.
Alleen op die manier kan er een goed voorschrift worden gedaan.
Om de oorzaak te achterhalen wordt er ook gevraagd naar de voeding, werk en leefomstandigheden.
De klassiek homeopatische behandeling heeft als doel het evenwicht te herstellen, waardoor het zelfgenezend vermogen van de mens wordt gestimuleerd.
Door uw gezondheid te verbeteren wapent u zich beter tegen langskomende bacterie en of virus. Ook tegen moeilijke omstandigheden bent u beter gewapend. U kunt er beter mee omgaan, zodat u zelf niet meer helemaal uitgeput raakt.
Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie kwam er ongeveer 200 jaar geleden achter, dat het verdunnen en potentieren c.q. schudden van een middel de genezende kracht vergrootte.
Vanaf die periode begon ook het uittesten van homeopatische verdunningen op gezonde proefpersonen.
Inmiddels zijn er duizenden op die wijze uitgeteste remedies.

Wetenschappelijke onderzoekendie er toe doen vind je op Homeopathy Research Institute.